บริษัท วรการจักรกล อินเตอร์เทรด จำกัด
33/15 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-289022, 081-5396756 แฟกซ์ 077-289023


VORAKARN CHAKKOL INTERTRADE CO., LTD.
33/15 MOO 4, KANCHANAVITEE RD. BANGKUNG, MUANG, SURATTHANI, THAILAND
TEL. +66 (0)77-289022, +66 (0)81-5396756 FAX. +66 (0)77-289023

 

E-mail : sitti@vorakarngroup.com

Website : www.vorakarngroup.com